DYREKTOR FESTIWALU

dr Małgorzata Zawiła 

kontakt: zawila.malgorzata@gmail.com

 KOORDYNATOR WYSTAW, OPIEKA NAD WIZUALNĄ STRONĄ FESTIWALU

Małgorzata Dulska

kontakt: malgorzatadulska@gmail.com

FINANSE, WNIOSKI, KOORDYNATOR WOLONTARIUSZY

Dominika Frączek

kontakt: fraczek.dominika.k@gmail.com

OPIEKA NAD STRONĄ INTERNETOWĄ

Jakub Szczęśniak

KOORDYNTOR PROGRAMU (PODRÓŻNICY)

Anna Janicka

WYDAWNICTWA, FILMY

Agnieszka Cygan

DRUKI, FOTOGRAF FESTIWALU

Michał Lichtański

KOORDYNATOR DS. MERYTORYCZNYCH

Marcin Smerda

PROMOCJA

Katarzyna Pieciuk

KONCERTY

Filip Kinczyk